Jeżeli:

  • ulegli Państwo wypadkowi na drodze, w pracy w gospodarstwie itp,
  • firma ubezpieczeniowa, z którą podpisali Państwo umowę, odmawia wypłaty odszkodowania w należnej wysokości lub całkowicie odmawia wypłaty,
  • ponoszą Państwo wymierne straty finansowe w wyniku ulokowania funduszy w produktach finansowych, tzw. polisolokatach

prawnicy kancelarii BB Odszkodowania znajdą sposób, by dostali Państwo pieniądze, które prawnie się Państwu należą.

BB Odszkodowania jest firmą, która może Państwa reprezentować we wszelkich sprawach, w których Państwo lub najbliżsi członkowie rodziny Klienta są uprawnieni do uzyskania
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

 

Materialną odpowiedzialność za takie wypadki najczęściej ponoszą zakłady ubezpieczeń. Zadaniem BB Odszkodowania jest doprowadzić do wypłaty takiego odszkodowania w maksymalnej kwocie.

BB Odszkodowania specjalizuje się także w niesieniu pomocy osobom, którym zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty należnego odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej wysokości mimo zawartej umowy. Tego typu umowy podpisywane są powszechnie i dotyczą ubezpieczenia samochodów w zakresie autocasco, ubezpieczenia lokali czy domów od zdarzeń losowych itp. Dość powszechnie zawierane są również umowy ubezpieczenia na życie, w tym takie, gdzie składki ubezpieczeniowe są lokowane w produkty finansowe tzw. polisolokaty. Zawierając takie umowy, Klienci bardzo często ponoszą wymierne straty finansowe. Również takimi sprawami zajmujemy się profesjonalnie.

Z punktu widzenia laika droga, którą trzeba pokonać, by dojść swoich praw, może wydawać się bardzo trudna czasem tak trudna, że rezygnuje z podjęcia jej. Ale nie dla nas wystarczy skontaktować się z nami, a my znajdziemy skuteczny sposób na rozwiązanie Państwa problemu. Dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń wymaga dogłębnej znajomości przepisów regulujących odpowiedzialność tych zakładów z tytułu szkód zawinionych przez osoby trzecie czy instytucje. Taką znajomość zapewniają licencjonowani prawnicy pracujący w naszej Spółce, tj. adwokaci i radcowie prawni, posiadający wieloletnie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu takich spraw przed zakładami ubezpieczeń i sądami. Nie boimy się zakładów ubezpieczeniowych i rozmawiamy z nimi jak równy z równym.

Nasze wynagrodzenie to tylko i wyłącznie prowizja naliczana od uzyskanego odszkodowania nie płacą Państwo za czas pracy prawnika, tylko za efekt, jaki przyniosła jego praca.

Nie czekaj, zadzwoń. Zapytaj, co możemy Ci zaoferować. A możemy naprawdę wiele. BB Odszkodowania.