Często zdarza się, że zawarliście Państwo lub Państwa bliscy umowę ubezpieczenia na życie i na podstawie takiej umowy przysługuje Państwu świadczenia od ubezpieczyciela. Takie umowy chronią życie i zdrowie Państwa i Państwa bliskich, którzy są ubezpieczonymi. Jeżeli ktoś z Państwa bliskich zmarł, także wskutek nieszczęśliwego wypadku, doznał uszczerbku na zdrowiu, przebywał w szpitalu, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia lub zaniżył jego wysokość – pomożemy Państwu uzyskać świadczenie w pełnej wysokości.

Pomożemy też Państwu odzyskać środki zgromadzone na tzw. polisolokatach, w sytuacjach, gdy podejmiecie Państwo decyzję o rezygnacji z takiego ubezpieczenia albo ubezpieczyciel rozwiąże z Państwem umowę ubezpieczenia – zwracając Państwu środki finansowe w kwocie niższej niż Państwo wpłacili tytułem składek ubezpieczeniowych.