Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy szkody lub bezpośrednio od sprawcy szkody. Na odszkodowanie takie składa się wiele różnych roszczeń których treść regulują przepisy kodeksu cywilnego. Dlatego też skuteczne dochodzenie odszkodowania w jego pełnym wymiarze, wymaga znacznej wiedzy prawniczej i doświadczenia. Korzystając z usług naszej firmy mają Państwo gwarancję, że  Państwa sprawa prowadzona będzie przez licencjonowanego prawnika, z dużym doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy należy się Wam odszkodowanie, skontaktujcie się z nami, a my nie pobierając żadnych opłat udzielimy Państwu profesjonalnej opinii prawnej dotyczącej Państwa sprawy.

1. Kto może dochodzić odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

 • Kierowcy samochodów
 • Pasażerowie
 • Piesi
 • Motocykliści
 • Rodzina poszkodowanego

Zasadniczo odszkodowanie należne jest każdej osobie, która brała udział w wypadku i w związku z tym została poszkodowana a za spowodowanie tego wypadku nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności.  Oznacza to, że odszkodowania może żądać także osoba która przyczyniła się do spowodowania wypadku. W szczególnej sytuacji są osoby, które w wypadku straciły bliskiego,  każda z nich może bowiem dochodzić odszkodowań za doznaną krzywdę i pogorszenie sytuacji życiowej oraz żądać renty, równocześnie z innymi bliskimi zmarłego.

2. Jakie roszczenie składają się na odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Kto może dochodzić odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego (roszczenia).

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • rekompensata za nie uzyskany przychód w czasie niezdolności do pracy.
 • pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z takiego uszkodzenia lub rozstroju (np. koszty leczenia/leków, rehabilitacji, nabycia sprzętu dla niepełnosprawnych, opieki itp.)
 • renta, jeżeli poszkodowany stał się całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki na przyszłość (np. musi przyjmować drogie leki, odbywać rehabilitacje, wymaga odpłatnej opieki albo zmuszony jest mniej pracować i tym samym mniej zarabia)

Śmierć poszkodowanego

 • Koszty leczenia i pogrzebu należne osobie/om która je poniosła
 • Renta dla osoby/ób ustawowo uprawnionej do alimentów (małżonek, dzieci i czasem rodzice)
 • Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny za znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (małżonek, dzieci)
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny (małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo)

Roszczenia związane ze szkodami majątkowymi

 • Roszczenie o świadczenie rekompensujące koszty naprawy samochodu lub roszczenie o świadczenie z tytułu tzw. szkody całkowitej
 • Zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego
 • Zwrot za inne poniesione w wypadku szkody materialne np. za zniszczony w wyniku wypadku komputer lub smartfon

3. Kiedy przedawniają się roszczenia za wypadek komunikacyjny

Ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu poniesionej szkody w wypadku komunikacyjnym wynosi 3 lata i liczony jest od daty od której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia. Oznacza to, że np. w sytuacji w której poszkodowany dowie się o uszkodzeniu kręgosłupa dopiero po 2 latach od daty wypadku, to termin przedawnienia liczony będzie od dnia w którym się dowiedział, a nie od dnia wypadku. Jednakże jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa to wspomniany termin wynosi lat 20 i rozpoczyna się od dnia popełnienia przestępstwa. Najczęściej występującym  przykładem takiej sytuacji w przypadku wypadków komunikacyjnych są zdarzenia w wyniku których poszkodowany doznał rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni. Przedstawione tu informacje mają charakter skrótowy, zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego przedawnienia roszczeń napisanego przez pracującego dla nas prawnika do prasy fachowej. Przeczytaj artykuł 1 oraz artykuł 2.

4. Czy jeżeli sprawca wypadku nie został zidentyfikowany to mogę dochodzić odszkodowania ?

Oczywiście, w takim wypadku odpowiedzialność ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i to właśnie ta instytucja zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania które wypłaciłby ubezpieczyciel sprawcy szkody, gdyby ten ostatni został ustalony.

Zobacz nasze referencje.

5. Jeżeli dostałem już odszkodowanie, ale było ona za niskie to czy mogę dochodzić dodatkowego odszkodowania ?

Istnieje taka możliwość chociaż w każdym przypadku sprawa potrzebuje indywidualnej oceny pod tym kontem. W swoim dorobku możemy pochwalić się sprawami w których podważaliśmy przed sądem zawartą prze poszkodowanego z ubezpieczycielem ugodę i doprowadziliśmy do wypłaty kolejnego wielokrotnie wyższego odszkodowania na podstawie wyroku sądu (zobacz referencje). Jeżeli natomiast takie odszkodowanie zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym, to w zasadzie nie można już ponownie dochodzić wyższego odszkodowania w kolejnym postepowaniu sądowym.

Jeżeli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie – skontaktujcie się z nami, to nic nie kosztuje, a pozyskacie Państwo profesjonalną opinię dotyczącą waszej sprawy.